Zoznam programovaných objektov

Programovanie Dek kľúčov na bránach

Andrusovova 5 
Belehradská 8
Belehradská 10
Borodáčova 4/C
Bradáčova 5
Budatínska 5
Budatínska 33
Budatínska 35
Budatínska 37
Bystrého 1
Bzovícka 26 - 28
Bzovícka 36
Černyševského 11
Černyševského 13
Černyševského 29
Černyševského 33
Černyševského 35
Černyševského 37
Donnerova 3
Donnerova 7
Farského 14
Farského 16
Ferienčíkova 2
Gercenova 5
Gessayova 10
Gessayova 12
Hálova 19
Hraničná 1
Hraničná 3
Jána Stanislava 10/A
Jungmannova 14
Jungmannova 16
Jungmannova 18
Jungmannova 20
Karadžičova 57
Klincova 28
Kuklovska 57
Lietavská 15
Ľubovnianska 6
Markova 3
Mlynarovičova 5
Námestie hraničiarov 1-5
Na hrebienku 33
Nobelovo Námestie 7
Pečnianska 29
Pernecká 35
Pifflova 1
Pifflova 3
Povraznícka 18
Pri starej prachárni 10
Pri starej prachárni 12
Pri starej prachárni 16
Račianska 93
Röntgenova 8
Röntgenova 10
Smolenická 8
Smolenická 10
Studenohorská 69
Studenohorská 71
Šášovská 2
Šášovská 4
Šášovská 6
Ševčenkova 15
Šustekova 17
Šustekova 21
Tematínska 2
Tematínska 4
Topoľčianska 19
Topoľčianska 20
Topoľčianska 22
Údernicka 10
Vavilovova 20
Vavilovova 22
Višňová 21
Vlastenecké nám. 7
Vlastenecké nám. 8
Wolkrova 37
Wolkrova 41
Záhradnícka 36

Programovanie Dek kľúčov na kontajnerových stojiskách

Andrusovova 8, 10 Kontajnerové stojisko
Brančská 1-5, Kontajnerové stojisko
Brančská 7-11, Kontajnerové stojisko
Černyševského 9-13, Kontajnerové stojisko
Černyševského 21, 23, Kontajnerové stojisko
Farského 14, 16, Kontajnerové stojisko
Gercenova 1, 3, Kontajnerové stojisko
Gercenova 5, 7, Kontajnerové stojisko
Hálova 15,17, 19, Kontajnerové stojisko
Holíčska 4-6, Kontajnerové stojisko
Hrobákova 20, 22, 24, 26, Kontajnerové stojisko
Hrobákova 32-40, Kontajnerové stojisko
Jasovská 5, 7, 9, 11, Kontajnerové stojisko
Mlynarovičova 13-19, Kontajnerové stojisko
Pifflova 1, 3, 5, 7, Kontajnerové stojisko
Ševčenkova 5-9, Kontajnerové stojisko
Šustekova 29, 31, Kontajnerové stojisko
Švabinského 2-6, Kontajnerové stojisko
Vígľašská 8-12, Kontajnerové stojisko
Wolkrova 39, 41, Kontajnerové stojisko
Kontakt

ELTON, družstvo
...............................

Adresa:
Gessayova 10, 851 03 Bratislava 5

Tel. a fax.:
+421 2 6381 56 96

+421 903 724 940

E-mail :
elton@eltonelektro.sk