Elektroinštalačné práce

Prepäťové ochrany

Núdzové osvetlenie

Výmena bytových ističov, spoločných ističov, tarifných ističov

Pravidelná údržba elektroinštalácie

Odborné prehliadky a odborné skúšky a projektové dokumentácie elektrických zariadení

 

 

Pravidelná údržba elektroinštalácie

Dlhoročné skúsenosti s údržbou elektrickej inštalácie v panelových obytných objektoch nás presvedčila o tejto službe, ktorá umožňuje bezporuchový chod vyhradeného elektrického zariadenia v objekte a spokojnosť nájomníkov a vlastníkov bytov.

1. Odstránime nahlásené poruchy elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch do 24 hodín od prevzatia telefonickej, osobnej alebo inej overenej informácie bez žiadanky, ktorú by musel doručiť predseda VS na BD, zástupca vlastníkov bytov na BP.

2. Vykonávame pravidelné mesačné odborné prehliadky dostupnej elektrickej inštalácie v spoločných priestoroch a ich údržbu tak, aby bezpečne fungovali t.j. vykonáva sa výmena niektorých dôležitých poškodených elektroinštalačných prvkov za nové (lampy s čidlom, schodiskové automaty) v cene dohodnutých mesačných paušálnych poplatkov.

3. Opravujeme a dopĺňame elektrickú inštaláciu podľa požiadaviek predsedu samosprávy, zástupcu vlastníkov alebo výboru samosprávy po dohode s prevádzkovateľom objektu.

4. Zaručujeme prehľadnosť nami vykonaných prác na údržbe elektrickej inštalácie t.j. zodpovedný zástupcovia objektu sú písomne, telefonicky, osobne alebo iným vhodným spôsobom informovaní o vykonaných prácach a dodanom materiále.

5. Profesionalita vykonaných prác je zaručená našimi odbornými pracovníkmi, ktorý pravidelne konzultujú svoju činnosť s elektrotechnikom špecialistom - revíznym technikom a projektantom elektro.

V prípade pravidelnej mesačnej údržby elektrickej inštalácie sú v cene zahrnuté žiarovky, schodiskové automaty, prípadne svetelné senzory, alebo lampa so zabudovaným senzorom.

Kontakt

ELTON, družstvo
...............................

Adresa:
Gessayova 10, 851 03 Bratislava 5

Tel. a fax.:
+421 2 6381 56 96

+421 903 724 940

E-mail :
elton@eltonelektro.sk