Elektro magnetické zámky / DEK systém
Základné vlastnosti elektromagnetického zámku
(PREČO INŠTALOVAŤ ELEKTROMAGNETICKÉ ZÁMKY?)

  • sú bez mechanických častí a preto je zaručená ich dlhá životnosť a vysoká
  • spoľahlivosť pri frekventovanom otváraní dverí
  • odolávajú prudkým nárazom a zabezpečovacia sila jedného zámku je až 300kp
  • pri násilnom otvorení dverí zostáva zámok nepoškodený
  • možnosť inštalácie dvoch elektromagnetických zámkov na dvere, čím sa dosiahne vyváženosť zabezpečovacej sily
  • poskytujú kontrolu a signalizáciu stavu dverí (otvorené -zatvorené) a spolupracujú aj s inými signalizačnými a kontrolnými zariadeniami
  • zlepšujú funkčnosti samozatvárača, nakoľko telo zámku a nárazová platnička majú schopnosť samo - priľnutia, čiže ak má samozatvárač tendenciu nedovierať dvere (niekoľko mm), elektromagnetický zámok pohyblivé krídlo dverí pritiahne a dvere zabezpečí
  • svojimi vlastnosťami vyhovujú predpisom o zabezpečení únikových ciest podľa príslušného zákona

 

 
Elektromagnetický zámok je určený pre typy dvier a brán s pevným dorazom. Výrobok sa skladá z elektromagnetu, ktorý sa inštaluje na pevnom ráme a nárazovej platničky namontovanej na pohyblivej časti dverí alebo brány. Nárazová platnička je dodávaná s maticou, ktorá jej dovoľuje aby sa prispôsobila, takže pri zatvorení dverí sa automaticky zarovná a priľne k magnetu. Magnetická sila zámku potom spoľahlivo zabezpečí dvere. Prerušením prívodu elektrického prúdu k magnetu sa dvere uvoľnia.


Elektromagnetický zámok pre zapustenú montáž do dverovej zárubne.


Kontakt

ELTON, družstvo
...............................

Adresa:
Gessayova 10, 851 03 Bratislava 5

Tel. a fax.:
+421 2 6381 56 96

+421 903 724 940

E-mail :
elton@eltonelektro.sk