Hlavná stránka

ELTON, družstvo

je zamerané hlavne na oblasť elektrotechnickej činnosti s profesionálnymi zamestnancami pre projektovú činnosť, odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení, poradenskú činnosť v oblasti energetiky, projektovanie stavieb, realizovanie stavieb a ich technického vybavenia silovými zariadeniami a rozvodmi NN, vrátane bleskozvodov, drobné oceľové konštrukcie a tiež elektronická ochrana majetku, ďalej povrchové úpravy a pod .

Špecializácia v rámci rekonštrukčných prác bola sústredená na systém elektrickej inštalácie vo vyhotovení ANTIVANDAL, kde samotný produkt tlačidlo - spínač Antivandal, je priemyselný vzor registrovaný v EVPÚ SR.

Samozrejmosťou je odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok, rekonštrukcie a nové inštalácie objektov výstavby a občianskej vybavenosti, priemyselných a výrobných objektov, ubytovacích chatách, rodinných domoch a iných objektoch podobného charakteru a typu. Zabezpečíme tiež ochranu majetku prostredníctvom elektronických zabezpečovacích a kamerových systémov.

Kontakt

ELTON, družstvo
...............................

Adresa:
Gessayova 10, 851 03 Bratislava 5

Tel. a fax.:
+421 2 6381 56 96

+421 903 724 940

E-mail :
elton@eltonelektro.sk